Manual Y2K

YEAR 2000 BIOS BUG FIX

řešení problematiky roku 2000 pro starší osobní počítače


Rok 2000   Přehled verzí   Ceny   Manuál

    Řešení problematiky přechodu na rok 2000 " YEAR 2000 BIOS BUG FIX " spočívá v hardwarové úpravě starších počítačů s tím, že oprava časových funkcí BIOSu je provedena jako extenze stávajícího BIOSu. Výhodou tohoto řešení je především to, že korekce funkcí BIOSu je provedena ještě před startem operačního systému a na rozdíl od čistě softwarových řešení nehrozí nebezpečí nechtěného odstranění opravy Y2K ze systému.

    Vlastní implementace u zákazníka je velmi jednoduchá a spočívá v instalaci přídavné karty s uvedenou extenzí BIOSu, případně v aplikaci EPROM s extenzí BIOSu v zákazníkově síťové kartě s nevyužitou pozicí pro BOOT ROM. Jako adaptér pro instalaci opravy Y2K lze s  výhodou využít levné síťové karty, čímž zákazník získá navíc možnost propojení počítačů do sítě.

    Výše uvedené řešení problematiky přechodu na rok 2000 lze aplikovat u osobních počítačů s procesory 286, 386SX, 386DX, 486 a u starších Pentií s BIOSy AMI, Award, Phoenix, DTK, Quadtel, Compaq, MR BIOS... Pro některé BIOSy je třeba použít speciální verzi řešení, která sými vlastnostmi odpovídá konkrétnímu opravovanému BIOSu.

    Na produkt je poskytována záruční doba 12 měsíců. Tato záruka se vztahuje na funkčnost paměti EPROM v přídavném adaptéru. Oprava Year 2000 BIOS Bug Fix zajišťuje funkčnost hardware resp. BIOSu z hlediska přechodu na rok 2000. Zajištění funkčnosti aplikačního programového vybavení je dalším nutným krokem pro vyřešení problematiky roku 2000 v informačním systému.

   Extenze BIOSu "Year 2000 BIOS Bug Fix" je autorským dílem ve smyslu ustanovení autorského zákona a každá licence má své individuální sériové číslo. Prodejcům standardně umisťujeme do loga viditelného při startu počítače jméno firmy.

   Jak bylo uvedeno v předchozím textu, je podle typu BIOSu nutno zvolit odpovídající verzi opravy Y2K. K určení správné verze opravy napomůže následující 

   Přehled verzí opravy Y2K:

 - verze 1.2 pro regulérně se chovající BIOSy (AMI, většina Award, Compaq, DTK, Quadtel...). Tyto BIOSy pouze ignorují údaj o století a při přechodu 99 -> 00 ponechají v CMOS údaj o století 19. Operační systém MS DOS a MS Windows pak namísto toho hlásí rok 1980. Verze opravy Y2K 1.2 kromě opravy časových funkcí BIOSu a kromě korekce při startu počítače provádí též korekci údaje v RTC za chodu počítače (na pozadí).

 - verze 1.25 pro počítače AST (lze použít i místo verze 1.2, avšak neprovádí opravu údaje o století za chodu, aniž by byla volána časová funkce BIOSu). Standardní verze 1.2 a 1.3 na počítačích AST většinou "mrznou".

 - verze 1.3 pro Phoenix BIOS a MR BIOS (lze použít i místo verze 1.2, avšak v případě, že v počítači je diskový kontroler s vlastní extenzí BIOSu, může vyžadovat obtížnější nakonfigurování - viz manuál). Verze opravy Y2K 1.3 se od verze 1.2 liší pouze způsobem začlenění do systému (zařadí se do zaváděcí sekvence, takže k vlastní instalaci opravených časových funkcí dojde teprve těsně před startem operačního systému).

 - verze 1.35 , kterou lze ve většině případů použít namísto verzí 1.2, 1.25 a 1.3. Tato verze opravy Y2K se do systému začleňuje obdobným způsobem jako verze 1.3. Pro korekci údaje v CMOS na pozadí je oproti verzím 1.2 a 1.3 použita pouze jedna ze dvou metod.

 - verze 1.45 pro variantu Award BIOSu z r. 1994 a 1995, která provádí nesprávnou korekci při startu počítače na rok 94 (bez ohledu na století) pokud roky nejsou v rozsahu 94-99. Tento konkrétní BIOS byl zatím nalezen u chipsetu OPTi 895, UMC 498 a SiS 497 z r. 1994. Jelikož bylo nutno využít uvedený přípustný rozsah roků a zároveň zajistit správnou interpretaci přestupných roků, je tato verze opravy Y2K funkční pouze do konce roku 2003.

   Aby bylo možno rozlišit uvedený Award BIOS s chybnou korekcí při startu počítače, je pro Award BIOS nutno důsledně provádět manuální test s restartem počíače (nastaví se datum a čas těsně před kritickou půlnoc, počítač se vypne, počká se přes "půlnoc", počítač se zapne a zjistí se datum operačního systému).

   Od prosince 1999 standardně dodáváme verzi Y2K 1.35 pro regulérně se chovající BIOSy a verzi 1.45 pro Award BIOS s chybnou korekcí při startu. Ostatní verze jsou na vyžádání stále dostupné.

    Podrobné informace o produktu "Year 2000 BIOS Bug Fix" naleznete v instalační příručce.
 

 

   Ceník produktu Year 2000 BIOS Bug Fix


  Ceny pro koncové uživatele za licenci vč. EPROM bez DPH:
1  - 9  ks  ...................... 780,-   Kč / počítač
10  - 49  ks  ...................... 750,-   Kč / počítač
50  a  více  ks  ...................... 700,-   Kč / počítač

Koncová cena ISA adaptéru pro instalaci EPROM:

od 1 ks  ............................. 550,-   Kč bez DPH

 

Ceny pro prodejce za licenci vč. EPROM bez DPH:

1  - 9  ks  ...................... 560   Kč / počítač
10  - 99  ks  ...................... 540   Kč / počítač
100  a  více  ks  ...................... cena   dohodou

Dealerská cena ISA adaptéru pro instalaci EPROM:

od 1 ks  ................................... 480,-   Kč bez DPH

 

Platnost ceníku: od 1. července 1999 do konce roku 1999. Ceny pro koncové uživatele nezahrnují testy Y2K ani instalaci. Koncové ceny nejsou závazné pro prodejce.

Rok 2000   Služby  Přehled verzí  Manuál


2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz