Year 2000 BIOS Bug Fix

JAK MINIMALIZOVAT NÁKLADY SPOJENÉ

S PŘECHODEM NA ROK 2000 ?

VYUŽIJTE NAŠÍ NABÍDKY


Služby   Year 2000 BIOS Bug Fix  

     Jak je všeobecně známo, většina v současné době provozovaných starších osobních počítačů nesplňuje požadavky pro přechod na rok 2000. Jedná se téměř o všechny typy osobních počítačů do 486 včetně a o některá starší Pentia, u kterých dochází k chybné interpretaci údaje o století, což může vést k závažným chybám v aplikačních programech. Ty mohou například chybně zaúčtovat některé položky do jiných účetních období atd. Samozřejmě se jedná o komplexní problém, který se musí řešit jak na úrovni technického vybavení, tak na úrovni software, neboť rovněž programové vybavení musí splňovat určité požadavky pro správnou činnost při přechodu na nové tisísiletí.

     Abychom našim zákazníkům přechod na rok 2000 a na nové tisíciletí usnadnili, nabízíme audit způsobilosti výpočetních systémů k přechodu na nové tisíciletí, a u systémů, které kritéria pro přechod na nové tisíciletí nesplní, též úpravu stávajícího zařízení pro přechod na rok 2000.

Uvedený audit výpočetních systémů zahrnuje:

  1. Důkladné testy technického vybavení se zaměřením na určení způsobilosti zařízení k přechodu na nové tisíciletí. O každém testovaném zařízení bude vystaven protokol s výsledky testů a v případě nezpůsobilosti k přechodu na nové tisíciletí bude navrženo optimální řešení vedoucí k odstranění problému. Každé vyhovující zařízení obdrží certifikát způsobilosti k přechodu na rok 2000.
    1. Otestování kritického aplikačního programového vybavení se zaměřením na určení způsobilosti k přechodu na nové tisíciletí. V případě problematických výskedků se spojíme s autory programového vybavení a společně navrhneme optimální variantu řešení problému.
         Vyřešení problematiky přechodu hardware na rok 2000 nabízíme formou úpravy stávajícího zařízení, a to buď rekonstrukcí na modernější typ, který kritéria přechodu na rok 2000 splňuje, nebo pomocí unikátní extenze BIOSu "Year 2000 BIOS Bug Fix". Tato varianta řešení je vhodná zejména v případech, kdy problematické zařízení je svým výkonem doposud postačující a rekonstrukce na modernější typ by byla zbytečně finančně náročná.
     
Služby     Year 2000 BIOS Bug Fix


2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz