EMULÁTOR  TU58

náhrada páskových jednotek TU58 Dectape II

      Zařízení slouží jako náhrada páskové jednotky Dectape II v počítačích založených na architektuře PDP-11. Emulátor nahrazuje dvě páskové mechaniky včetně pásek a desky s elektronikou. Mechanické díly a mnohdy již nespolehlivé magnetopáskové kazety jsou nahrazeny polovodičovou pamětí typu FLASH, která zajišťuje uchování informace po dobu minimálně 10 let. Komunikace s počítačem PDP-11 je zajištěna standardní sériovou linkou implicitně konfigurovanou jako RS-423. Standardní firmware emulátoru podporuje podmnožinu protokolu RSP (Radial Serial Protocol) nutnou pro práci operačního systému RT-11. Počítá se s rozšířením o další funkce protokolu RSP, aby emulátor bylo možno použít též pro další operační systémy. Aktuální verze emulátoru TU58 podporuje "boot switch" a odpovídající specální formát zaváděcí pásky originální páskové jednotky.

     Pro archivaci obsahu "pásek" je emulátor TU58 vybaven sériovou linkou RS-232C. Součástí dodávky je software pro PC sloužící k vyčítání a přepisování obsahu a komunikační kabel. Emulátor se do zařízení zabuduje namísto jedné z původních magnetopáskových mechanik. K propojení s centrální jednotkou se použije původní datový a napájecí kabel.

     Emulátor TU58 je osazen mikropočítačem AT89C52, který obsluhuje paměťové medium 2 x 256 kB umístěné v paměti FLASH typu AT29C040. Jako komunikační obvody jsou použity standardní budiče resp. přijímače linek RS-423, RS-422 a RS-232C.

Specifikace:


     Emulátor TU58 byl vyvinut jako náhrada páskových jednotek Dectape II pro naprašovací zařízení LLS801 firmy Balzers, které je založeno na mikropočítači MCS-111. V podstatě se jedná o terminál VT103 se zabudovanou centrální jednotkou LSI-11 a dvěma páskovými jednotkami Dectape II, z nichž jedna pracuje jako systémová pro OS RT-11 a druhá jako pracovní pro ukládání definic naprašovacích procesů.  
 

Reference:

 
 
Deska

elektroniky

emulátoru

TU58

Elektronika TU58
Čelní panel
emulátoru
TU58
Čelní panel emulátoru

     Novou verzi emulátoru TU58 s obrazy pásek uloženými na micro SD kartě, přístupem po lokální síti ethernet a s rozšířenými funkcemi naleznete zde.


2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz