TERM 51

komunikační  terminál  řízení  technologických  procesů

     Jedná se o inteligentní terminál určený pro sledování a řízení výrobních procesů v reálném čase. Terminál je koncipován jako podřízená jednotka (slave) komunikující po sběrnici RS 485, případně jako samostatná jednotka pro sběr dat s rozhraním RS 232. V případě použití linky RS 485 je možno na tuto sběrnici připojit až 32 terminálů s unikátní síťovou adresou.

     Pro zobrazení vstupních a výstupních údajů terminál využívá inteligentní alfanumerický display o 2 řádcích po 16 znacích. Pro zadávání vstupních údajů je použita zakázková membránová klávesnice s polem 28 číselných a funkčních kláves. Terminál dále nabízí možnost čítání vnějších událostí (např. počtu výrobků).

     Terminál je vybaven dotykovou sondou (touch probe), která umožňuje komunikaci s identifikačními obvody firmy Dallas Semiconductor. Tuto vlastnost je možno využít např. pro identifikaci uživatele.
 

Vlastnosti:

 
     TERM 51 byl vyvinut pro účely řízení a sledování výroby v reálném čase. Firmware terminálu je možno upravit pro libovolnou jinou apikaci.
 
  
terminál 
TERM 51
TERM 51
 

2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz