Náhrada terminálu

plazmového leptacího systému Tegal 915e

     Pro ovládání plazmového leptacího systému Tegal 915e se používá několik typů terminálů firmy Digital Equipment, které jsou v současné době již na konci své životnosti. Proto jsme navrhli řešení náhrady těchto terminálů jako vestavěný systém využívající běžný 17" TFT monitor spolu se standardní PC klávesnicí a myší.

     Použitý bezventilátorový vestavěný systém je založený na achchitektuře Intel x86 s grafickou jednotkou a flash diskem, ze kterého startuje operační systém a zavádí se licencovaný program pro emulaci terminálu VT340. Ke komunikaci s plazmovým leptacím systémem Tegal 915e slouží standardní sériová linka RS-232C.
 
 
 

Náhrada terminálu systému Tegal 915e
Nahrada terminalu systemu Tegal

2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz