SCSI BOOT

Řešení problematiky startu operačního systému z SCSI disku na desce Intel CC820
 

     Při aplikaci nové základní desky Intel CC820 v serveru pro Novell Netware jsme narazili na problém s bootováním z disku SCSI, který byl zapojen přes kontrolér Initio 950. Přitom SCSI BIOS na kontroléru správně přidal do systému diskovou jednotku 80h, která bez problému fungovala, až na nemožnost nastartovat z ní operační systém. Při pokusu vybrat tuto jednotku jako aktivní pro start operačního systému (odpovídající volbou v setupu desky CC820) došlo vždy k "zavěšení" počítače při startu. Jak se ukázalo, stejný problém nastává i u některých dalších řadičů SCSI.

     Chyba je pravděpodobně způsobena nekompatibilitou BIOSu SCSI řadiče a BIOSu desky CC820. Ta totiž používá poměrně novou specifikaci pro výběr bootovacího zařízení, a ačkoli podle této specifikace by měla fungovat i starší zařízení používající INT 19h, v některých případech to selhává.

     Naše řešení využívá existující diskovou jednotku 80h přidanou SCSI BIOSem a je tvořeno extenzí BIOSu pro bootování aplikovanou v síťové kartě namísto BOOT ROM. Dále se musí zajistit správné pořadí adres existujících extenzí BIOSu a správný výběr bootovacího zařízení v setupu desky CC820.

     Uvedené řešení bootování ze SCSI disku na desce CC820 je náhradním řešením pro SCSI kontoléry, které zatím nejsou kompatibilní se specifikací pro výběr bootovacího zařízení. U SCSI kontrolérů, kde ani v budoucnu nepřipadá v úvahu upgrade BIOSu, je toto řešení jediným nám známým. Chcete-li toto naše řešení použít, kontaktujte nás na adrese cerny@2elcomp.cz.

 
2EL Computer s.r.o., Bezručova 788, 511 23 Turnov, CZ, Tel./fax: +420-481 321 889, Tel.: +420-481 440 417, e-mail: cerny@2elcomp.cz